Category Archives: ניתוחים מקצועיים

מרוצי שדה וכביש בישראל 2002-2010- מגמות כמותיות

2.3.2011

מאת אילן זיסר

בשנים האחרונות חלה עליה במספר האנשים המשתתפים במרוצי שדה וכביש בארץ. בעוד שניתן להרגיש בגידול ללא צורך במחקר מיוחד, יתכן שיהיה מעניין לבדוק אותו כמותית. במאמר זה אני עושה זאת.

ניתוח סטטיסטי של תוצאות מרתון טבריה 2006

מאת גבי אור

הרעיון לבצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הריצה עלה במוחי כבר בפוגשי את קו סיום המרוץ.

הפריעה לי העובדה שתוצאת הזמן באימון האחרון הארוך שלי (40 ק"מ) הייתה טובה מתוצאת המרתון. ניסיתי להאשים את מזג האויר החם יחסית ביום המרוץ, את האקלים השונה מביתי שבדרום הארץ, את שעת הצהריים, המסלול הלא מוכר ואפילו אספלט מסוג שונה…

דרוג אתלטים ותיקים - Age Graded Prize Money

מאת עמית נאמן

ספטמבר, 2005.

מרוץ חולון השתמש לראשונה בארץ בשיטת חישוב לפיה ניתן לקבוע מיהו הרץ הוותיק המצטיין, תוך השוואה של תוצאות שנקבעו על ידי רצים בגילאים שונים, ואפילו משני המינים.

לקריאה נוספת

חלק ב'- ניתוח ריצת 800 מ'- איליה בר-זאב Ilya Bar-Zeev- 800m part 2

מאת

איליה בר זאב

מאמנם של נילי אברמסקי, זבדיה וודג' ואיתי מגידי.

Ilia Bar-Zeev

800m Olympic Games and more

זהו חלק ב' של המאמר המנתח את ריצת 800 המטרים.

חלק ב'- ניתוח ריצת 5,000 מ'- איליה בר-זאב Ilya Bar-Zeev

מאת

איליה בר זאב

מאמנם של נילי אברמסקי, זבדיה וודג' ואיתי מגידי.

Ilia Bar-Zeev

5000m Athens2004 Olympic Games

זהו חלק ב' של המאמר הרביעי בסדרת המאמרים המנתחים באופן מקצועי את כל מרחקי הריצות החל מ-800 מ' ועד מרתון באולימפיאדת אתונה, 2004.

לקריאה נוספת

ניתוח ריצת 5,000מ'-איליה בר-זאב 5000m Athens 2004 Olympic Games- Ilya Bar-Zeev

מאת

איליה בר זאב

מאמנם של נילי אברמסקי, זבדיה וודג' ואיתי מגידי.

Ilia Bar-Zeev

5000m Athens2004 Olympic Games

זהו חלק א' של המאמר הרביעי בסדרת המאמרים המנתחים באופן מקצועי את כל מרחקי הריצות החל מ-800 מ' ועד מרתון באולימפיאדת אתונה, 2004.

ריצת 3000 מ' מכשולים–הסטוריה, חוקים וניתוח התחרות מאתונה 2004-איליה בר-זאב

מאת

איליה בר זאב

זהו המאמר השלישי בסדרת המאמרים המנתחים את כל מרחקי הריצות החל מ-800 מ' ועד מרתון באולימפיאדת אתונה, 2004.

ניתוח ריצות 1500מ' באולימפיאדת אתונה 2004 גברים ונשים- איליה בר-זאב

מאת

איליה בר זאב

המאמר הקודם בפינה זו עסק


בניתוח מקצועי של ריצות ה-800 מ' באולימפיאדת אתונה 2004.

המאמר הנוכחי (השני בסדרה) מתייחס לנתונים אובייקטיבים ומסקנות סובייקטיביות בריצות 1,500 מ' (גברים ונשים) באולימפיאדת אתונה 2004.

המאמר נכתב על-ידי איליה בר-זאב, מאמנם בהווה של נילי אברמסקי, איתי מגידי וזבדיה וודג' ובעבר של יובל וישניצר ,זהבה שמואלי ,דב קרמר ,יחזקאל חליפה ואחרים.

לקריאה נוספת

ניתוח ריצות 800 מ' באולימפיאדת אתונה 2004 גברים ונשים- איליה בר-זאב

מאת

איליה בר זאב

פינה חדשה זו תסקור באופן מקצועי את כל מרחקי הריצות מ-800 מ' ועד מרתון במסגרת המשחקים האולימפיים.

כתבה זו, הראשונה בסדרה, תעסוק בניתוח מקצועי של ריצות ה- 800 מ' באולימפיאדת אתונה 2004 גברים ונשים.

לקריאה נוספת