Category Archives: שבוע אימונים לדוגמא

בנסון קוץ'- מבכירי הרצים למרחקים בינוניים של שנות ה- 90

28.5.07

לפניכם פרופיל ותוכנית אימונים לדוגמא של רץ העלית בנסון קוץ'.

מרתון ב- 2:09:00 שע' וריצת מייל בפחות מ- 4:00 דק'

מאת דובב מזור

גרג מאוויר, מרצי העבר הבולטים של ארה"ב, קבע שיא אישי של 2:09 שע' בריצת מרתון וירד מגבול 4:00 הדק' בריצת מייל. עד היום מעטים קובעים הישגים כה מעולים במרחקים כה מנוגדים.

לקריאה נוספת

ביל רוג'רס- 2:18:18 שע' במרתון בגיל +40

לפניכם שבוע אימונים לדוגמא של ביל רוג'רס המפורסם.

Pete Pfitzinger- רץ עבר מצטיין אשר תורם מהידע שלו

לפניכם שבוע אימונים לדוגמא של פיט.

לקריאה נוספת

Frank shorter- אלוף אולימפי במרתון מינכן, 1972

מאת דובב מזור

לפניכם שבוע אימונים לדוגמא של פרנק שורטר, האלוף האולימפי בריצת המרתון במשחקים האולימפיים במינכן, 1972.

Ted corbitt- אולטרה מרתוניסט שרץ 344 ק

מאת דובב מזור

ביקשתם, קיבלתם!

בפינה חדשה זו יוצגו שבועות אימונים טיפוסיים של רצים למרחקים בינוניים וארוכים ברמות גבוהות.