Category Archives: אימון פונקציונאלי

אימוני כוח לרצים בהיבט הפונקציונאלי

מאת ע"י אורי לאוגומר-


כושר מאוזן

בהמשך למאמר הקודם על


אימוני התנגדות פונקציונאליים,

מאמר זה בא לרדת לפרטים של כיצד לבצע אימון התנגדות פונקציונאלי לרצים. אין בכוונת מאמר זה להיכנס לרמה של תכנית האימון periodization)) ואין בכוונתי לפרט את כמות הסטים או החזרות. מטרתו של מאמר זה היא להביט על אימוני הכוח לרצים, לספורטאים ולאוכלוסיה באופן כללי דרך העדשה של אימוני התנגדות פונקציונאליים ולהראות את חשיבותם ואת הערך המוסף שלהם. ואולם כל אתלט, ספורטאי, לדעתי, חייב לשלב את אימוני ההתנגדות כחלק בלתי נפרד מתכנית האימונים העונתית/ שנתית (ולפעמים אף יותר מעונה).

אימון פונקציונאלי- היחידה החסרה באימוני התנגדות

מאת אורי לאוגומר-


כושר מאוזן

בשנים האחרונות יותר ויותר שומעים על המושג אימוני כוח פונקציונאליים. האמת היא שסוג אימון זה קיים כבר שנים רבות ורק לאחרונה החל לתפוס תאוצה וחודר יותר ויותר לחדרי הכושר ולאימונים באופן כללי.

מה חסר באימון הבטן?

מאת ע"י אורי לאוגומר-


כושר מאוזן

בטן, בטן, בטן, כולם רוצים בטן חטובה, ריבועים, "קוביות שוקולד".ואין רע בכך. בכדי לעשות זאת אנו מבצעים סוגים שונים של תרגילי בטן, ובצורות שונות, אך מה לגבי יכולת תפקוד הבטן בחיי היום יום? האם "יודעת" הבטן לתפקד בתזמון הנכון בכדי לתמוך את עמוד שדרה? האם "יודעת" הבטן לתפקד בתאום עם שרירי הגב? האם "יודעים" שרירי הגב לעבוד בתאום עם שרירי הבטן?