Category Archives: תוכניות אימון

תוכנית אימונים לרץ הירא-מתחיל למרתון טבריה ב- 8.1.09

מאת דובב מזור

29.7.08

תוכנית זו מיועדת לרץ הירא, המעוניין בעיקר לסיים את המרתון, כאשר התוצאה אינה ממש
רלוונטית, אלא סיום כל ה- 42.195 ק"מ או מה שנקרא לשרוד את המרתון בפעם הראשונה במינימום
השקעה.


לקריאה נוספת

תוכנית אימון למרתון טבריה 4.1.2007 לרץ המתקדם/מאומן

מאת דובב מזור

תוכנית זו מיועדת לרצים אשר אינם מעוניינים לסיים את המרתון בלבד, אלא להוציא מעצמם הרבה, ואולי אף לקבוע שיא אישי. תוכנית זו מיועדת לרצים אשר רצו לפחות מרתון אחד (ורצוי +2), ובעלי ותק של שנתיים לפחות בריצות הארוכות.

לקריאה נוספת

תוכנית אימון למרתון טבריה 4.1.2007 לרץ המתחיל-אמיץ

מאת דובב מזור

תוכנית זו מיועדת לרץ המעוניין "לשרוד את המרתון בכבוד ואף יותר מכך" בפעם הראשונה או השנייה. כלומר התוצאה חשובה לו, אך לא במיוחד. בעיקר הוא לסיים את כל 42,2 הקילומטרים בכבוד.

תוכנית אימון למרתון טבריה 4.1.2007 לרץ המתחיל- ירא/חושש

מאת דובב מזור

תוכנית זו מיועדת לרץ הירא, המעוניין "לשרוד את המרתון" בפעם הראשונה במינימום השקעה. כלומר, אין התוצאה חשובה לו, אלא לסיים את כל 42.2 הקילומטרים.

גישתו של האד לריצה למרחקים ארוכים- השרשור הנוסף

מאת ד"ר צחי צורי

הקדמה

גם כאן, כמו בשרשור הארוך של האד, ההפניה היא של נחשון שוחט מ"הסוללים ירושלים".

להשלמת התמונה רצוי גם לקרוא


את ההבהרות של נחשון שוחט

שהופיעו באתר איילות.

בעוד שהשרשור הקודם של האד, הדגיש בעיקר את נושא הריצות הקלות והארוכות, כאן הדגש הוא על העבודה המחזורית באימון. תרגמתי את התשובה המרכזית וגם כמה תשובות לשאלות.

אף כי לעיתים מדובר בחזרה על אותם דברים, הם מוצגים בדרך קצת שונה ולכן הוכנסו לתרגום.

בהצלחה באימונים,

דר' צחי צורי

דיון על שטיתו של המאמן, האד (Hadd)- חלק ב'

לפניכם דיון שהתקיים בנוגע לשיטתו של המאמן, האד- חלק ב', מתוך שרשור בפורום איילות.

לקריאה נוספת

דיון על שטיתו של המאמן, האד (Hadd)- חלק א'

לפניכם דיון שהתקיים בנוגע לשיטתו של המאמן, האד- חלק א', מתוך שרשור בפורום איילות.

באור נרחב לגישתו של המאמן הנודע- ג'ון האד (Hadd)

לפני זמן מה נשאלה


בפורום איילות

שאלה בנוגע לגישתו של המאמן הנודע, Hadd. נחשון שוחט מצא לנכון להשיב בהרחבה ולשפוך אור על גישה ייחודית זו.

לפניכם השאלה והתשובה בדיוק כפי שהופיעו


בפורום

באופן ספונטני ולא בצורה של מאמר. לא נגענו.

תוכנית אימונים ל-10 ק"מ למתקדמים (לא מאומנים למדי)

מאת דובב מזור

תוכנית זו מיועדת לרצים ברמה בינונית-מתקדמת שיש מקום לשיפור ניכר בכושרם ולא למאומנים למדי. תוכנית למאומנים תבוא בהמשך.

תוכנית אימונים לרץ/ה המעוניין/ת לסיים ריצת 10 ק"מ

מאת דובב מזור
תוכנית זו מיועדת לכל מי שמעוניין לסיים ריצת 10 ק"מ ואף לשמר את הכושר.