Category Archives: פינת הילדים

טריאתלון הילדים - סיכום שנת 2004

מאת אוראל הרשקוביץ

מנהל אתר

TAN

זהו, נגמרה השנה. 13 תחרויות טריאתלון ודואתלון לילדים התקיימו השנה וילדים רבים עברו אימונים מפרכים בשנה הזאת.

לקריאה נוספת

תלמידים-ספורטאים בבתי ספר: היבטים חינוכיים ופסיכולוגיים

מאת ד"ר רוני לידור וסלעית אקסלרד

מרצים במכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

במהלך שלושת העשורים האחרונים הפך הספורט לתופעה חברתית-תרבותית בעלת השלכות על כל רובדי האוכלוסייה.

אתלטיקט – ענף קבוצתי חדש לילדים/ חלק א'

מאת אבי שטיין וגרש גרשקוביץ

* פירוט נרחב על הכותבים בסוף המאמר

פרק א' – הקונספט ועקרונות הפעילות