אימון רפלקטיבי
תאריך: רביעי, מרץ 16 @ 19:06:49 IST
נושא: כושר


מאת ד"ר אלימלך שוחט

תהליך האימון הוא תהליך מורכב הכולל ידע מדעי מצטבר רב במגוון תחומים עיוניים ומעשיים. מכאן שתהליך ההכשרה של המאמן חייב היום להיות הרבה יותר מעמיק ורב תחומי ולא להצטמצם כבעבר רק בידע מקצועי ספציפי וניסיון אישי.

כל מאגר הידע והנתונים לא הופך מאמן בהכרח למאמן מצליח, מבחן המציאות הוא השימוש הנכון בכלים ובידע לשכלול איכות התוצאות הצפויות. ידע וניסיון מצטבר הם שתי איכויות חשובות ביותר אבל בלב לבו של תהליך האימון בשלבי התכנון, היישום וההערכה חייבים שיקולי הדעת של המאמן להיות מלווים בעקביות וברצף בתהליך רפלקטיבי של בדיקת כל מהלך, החל מתכנית האב העונתית, התכנית התקופתית וכלה בכל אימון בודד שהאתלט מבצע.

מהי רפלקציה

קשה להגדיר רפלקציה בהגדרה כוללנית אחת בגין ההיבטים השונים הכלולים ביישומה. מנקודת ראות של אנשי מקצוע המבצעים עבודת הוראה, הדרכה או אמון הקו המנחה העיקרי הוא חיפוש מתמיד של דרך להעמקה ובדיקה "מה אנו עושים ואיך אנו יכולים לשפר את איכות התוצר של עבודתנו". הדגשים אחרים שרגילים להשתמש בהם בהקשר לרפלקציה הם:

· לימוד ממה שעשינו
· שינון וחזרה ביקורתית של מה שאנו עושים
· יושר עצמי בעשייה
· בחינה עצמית מחודשת מה עשיתי
· חשיבה יותר מעמיקה אודות מעשי
· גיבוי והצדקה לדברים למה שאתה עושה
· שיפור מתמיד בביצוע דברים
· ביצוע מה שאני יודע וידיעה למה אני מבצע זאת בדרך הנבחרת

סוגי רפלקציה

מתוך מכלול אפיונים של סוגי רפלקציה בחרתי לציין שלושה סוגים עיקריים:


· רפלקציה תיאורית – שאפיונה העיקרי הוא תיאור מילולי או שיחזור של אירוע שארע. התיאור יינתן בדרך כלל לצד שלישי שלא נוכח באירוע או לאתלט עצמו, ויכול להתבצע בסמיכות לאירוע או לאחר זמן.

· רפלקציה יצירתית – בסוג זה של רפלקציה אנו בוחנים מה שאנו עושים וקובעים לעצמנו קוים מנחים לקידום. החשוב ביותר בסוג זה של רפלקציה הוא לדעת איך להפיק לקחים למקד אותם ולבצע את השינוי הנדרש למען הצלחה בעתיד.

· רפלקציה בוחנת-מבקרת – כאן המאמן חייב תמיד לשאול שאלות הקשורות לשגרת האימונים, להרגלים המקובלים באימון, לתכנים, למבנה האימון ועוד . חשוב ביותר לבחון בעין ביקורתית את מה שמקובל לחשוב כ "ברור" וכ"נכון" חיפוש גוון ודרכים חדשות יעורר תמיד ביתר עוצמה את הביקורת העצמית של המאמן לגבי דרכי עבודתו.


"מנקודת ראות של אנשי מקצוע המבצעים עבודת הוראה, הדרכה או אמון הקו המנחה העיקרי הוא חיפוש מתמיד של דרך להעמקה ובדיקה 'מה אנו עושים ואיך אנו יכולים לשפר את איכות התוצר של עבודתנו' "

מורכבותו של תהליך הרפלקציה

תהיה זו טעות לחשוב שתהליך הרפלקציה קשור רק בהיבט ומחשבה על מה שנעשה. הטמעת התהליך על מורכבותו אינה משהו טבעי כפי שחלק מהמאמנים עשויים לחשוב כדי שמאמן יאמץ לעצמו דפוסים של אימון רפלקטיבי איכותי עליו ללמדו ולתרגלו ביסודיות. אני נפגש לעיתים במורים ומאמנים החושבים שכל טפיחת כתף, הערה מחמיאה ויפה מאד או כל סוג של תגובה אחרת מעורפלת ובלתי תובענית הם חלק מתהליך רפלקטיבי. איני שולל תמיכה ומתן חיזוקים חייבים אבל רפלקציה אמיתית מתקיימת אם מטרתה תיקון ושיפור ומשולב בה מעוף יצירתי של שינוי דפוסי עבודה. הביקורת יכולה וצריכה להיות לעיתים הרבה יותר נוקבת, תקיפה, חד משמעית ובלתי מתפשרת גם אם אתה כמאמן חש עלבון מסוים להיות תחת שבט הביקורת. עלינו לזכור שככל שהמאמן מרבה לשאול את עצמו שאלות שיוצרות עימות עצמי ומעוררות תהיות לגבי דרכי האימון ותוצאותיו, תניב בדרך כלל ההתמודדות המיוסרת תוצאות יצירתיות חיוביות שישנו בהדרגה בצורה משמעותית דפוסי אימון וכמובן יניבו תוצאות יותר טובות בטווח קצר ולבטח בטווח ארוך. אומץ לשאול עצמך שאלות נוקבות אודות מגוון מרכיבי האמון מהווה מנוף חשוב להתפתחותו המקצועית של המאמן.

עקרונות מנחים ליישום התהליך הרפלקטיבי

1. היישום של תהליך הרפלקציה מתמקד במאמן ודרכי ביצוע האימון.
הדגש הוא על המאמן והאתלטים אותם הוא מאמן. בכל שלבי התהליך הדבר תלוי במקצועיות ובדרכי התרגול המעשי של תכני האימון. התהליך הרפלקטיבי נוגע לכל הספקטרום הרחב של מה שהמאמן ביצע, או חושב שהוא ביצע, או מה שהוא עשוי, יכול או צריך לבצע. ההקשר והתנאים בו מתבצע האימון משפיעים ישירות על כל אחת מהנקודות שצוינו.
2. היישום של תהליך הרפלקציה מתמקד במה שהמאמן למד מניסיונו באימון.
הבעיה היא לא הניסיון של המאמן אלא איך משתמש המאמן בניסיונו לשיפור התוצאות. אם מאמן לא לומד משגיאותיו הוא יחזור על אותן שגיאות בעתיד. מאמנים מצליחים לומדים משגיאותיהם בעזרת התהליך הרפלקטיבי.
3. היישום של תהליך הרפלקציה מתמקד בהערכה מתמדת של מה עושה המאמן ולמה הוא עושה את זה. אימון איכותי קשור קשר הדוק לידע שאנו רוכשים אודות אימון. השאלה היא כמובן באיזה סוג של ידע עלינו להתמקד? תהליך הרפלקציה עוזר להתמקד יותר בידע פרקטי יישומי התואם את הייחודיות שבה מתפקד כל מאמן. כמובן שזה אינו שולל או צריך להגביל רכישת ידע רחב יותר.
4. בלב לבו של תהליך הרפלקציה קיים תמיד דיאלוג מתמשך על מימוש לקחים ומסקנות לתכליות יישומיות.
תהליך הרפלקציה הוא תהליך מורכב, ולכן מאמנים חייבים ללמוד איך לבצעו קודם כל בינם לבין עצמם ואחר כך עם האתלטים אותם הם מאמנים. הדיאלוג הוא כלי עזר חשוב ביותר וחייב להתמקד גם על ערכיו של המאמן שכן במקרים רבים הם מנחים אותו לבצע דברים בדרך שהוא מבצע אותם. תהליך השתלבותם של ערכים בשיקולי הדעת המקצועיים אינו תהליך קל. תהליך הרפלקציה עוזר לנו לשלב ערכים עם ציוני דרך ברורים לפעולה יישומית.

יישום התהליך הרפלקטיבי הלכה למעשה

המטרה העיקרית שהנחתה אותי בכתיבת כתבה זו היא מתן כלים נוספים לציבור מאמני האתלטיקה לשיפור יישום איכות עבודתם המקצועית. הכתבה אינה מפרטת פתרונות ספציפיים של מה לעשות ומה לא לעשות היות שלא קיימת דרך אחת נכונה, אפשר להגיע לאותה מטרה של אימוץ תהליך רפלקטיבי בדרכים שונות, זה מחייב כל מאמן לעצב לעצמו את דרכו שלו בהתאם לרמת ידיעותיו, כישוריו, ניסיונו וייחודו של ציבור האתלטים אותם הוא מאמן. חשוב גם להדגיש שיישומו של התהליך הרפלקטיבי אינו חייב בהכרח להתבצע לבד על ידי המאמן, בספורט אינדיבידואלי כאתלטיקה קלה השותף החשוב והמהימן ביותר של המאמן הוא האתלט עצמו, לעתים יכולים לבצע רפלקציה קולקטיבית של מספר מאמנים ההדגש כאן הוא כמובן העיתוי הנכון של זמן הרפלקציה והשלכותיה על מהלך האימון.

אשתדל במספר דוגמאות להמחיש תהליכים של אמון רפלקטיבי המתבצעים בשני מועדים. אחד לאחר האמון או סדרה של אמונים והשנייה במהלך האימון. קבוצת האמון מורכבת מאצנים למרחקים קצרים שרמתם שווה. מאמן מטבע הדברים חייב במהלך האימונים לאסוף נתונים על ביצועים של כל אצן בקטגוריות שונות. לדוגמא: זמן תגובה. מהירות למרחק נתון של 10 מטר, 20 מטר 50 מטר ומספר הצעדים בכל מרחק. איכות הביצוע הטכני של הזינוק. זווית היציאה מהאדנים והמרחק בו מגיע האצן לקומה זקופה, זווית עבודת הידיים ועוד. אלו הן רק מספר דוגמאות ממכלול מרכיבים שעל המאמן לבחון בכדי לשפר את איכות הביצוע והתוצאות של האצן. באסוף חלק גדול מהנתונים האלה משתמשים היום בציוד טכני מתוחכם, במיוחד מדי זמן ואמצעי צילום. עם הנתונים ביד מתחיל המאמן את שלב הרפלקטיבי של הערכת התוצאות.לנגד עיניו עומדים לא רק תנאי הביצוע הטכני האופטימאלי אלא בעיקר התאמת התיקונים הדרושים למבנה גופו, מהירותו, כוחו, זריזותו וזמן התגובה של כל אצן בנפרד. בחלק זה של הרפלקציה אחרי האימון יכולים להבחן גם עומסי העבודה, טווחי הריצה אותם בצעו האצנים לפיתוח סבולת אנארובית ותזמונם של ההפוגות במהלך האימון. אחרי עבודה יסודית שבדרך כלל מצריכה זמן רב וכפי שצינתי קודם יכולה להתבצע גם בעבודת צוות של מאמנים יש למאמן תכנית פעולה ואסטרטגיה ברורה לקראת האימונים הבאים.

התהליך הרפלקטיבי שנערך במהלך האימון שונה באופיו ובדרך יישומו. האתלט מבצע את הזינוק והמאמן אינו שבע רצון מדרך הביצוע והמהירות שבה יצא האצן מהאדנים. כאן יכולות להתבצע כמה פעולות במקביל. תיקונים טכניים של המאמן, תגובה של האצן איך הוא מרגיש עם ההצעה לשינוי וחוזר חלילה עד שהשינוי המיוחל יוצא לפועל. חדות עינו של המאמן בשלב זה היא קריטית אבל מניסיוני כאצן וכמאמן תמיד חשוב שהאתלט יהיה שותף לתהליך הרפלקטיבי. העוצמה והמשמעות הם ברוב המקרים הרבה יותר חיוביים. אלמנטים נוספים שמחייבים תהליך רפלקטיבי מידי הם חלוקת קצב בריצות של למעלה מ200 מטר, טכניקת הריצה בסיבוב, מעקב אחרי יישור הגוף ביציאה מזינוק, הקפדה על הרפיה בחלק גוף עליון למרות המאמץ העצים במיוחד בעשרת המטרים האחרונים של המאוץ הקצר ועוד. חשוב מאד לא להעמיס יותר מידי אלמנטים המחייבים שיפור באימון אחד אלא לחלק את ההערות והתיקונים המוצעים של פני סדרה של אימונים ולהטמיעם על ידי תרגול הביצוע המתוקן לפני שמתחילים משהו חדש. גדולתו של מאמן נבחנת תמיד ביכולתו האנליטית למצוא את החוליה החלשה בביצוע. לעיתים זה שינוי קטן של מצב הרגליים בזינוק או זווית היציאה מהאדנים. בשני המקרים זה יכול להקפיץ את ההישג בצורה משמעותית.

בכדי להגיע לדרגה איכותית של אימון רפלקטיבי דרוש הרבה זמן, סבלנות והחשוב מכל: מודעות. הצעד הפרקטי החשוב ביותר לדעתי הוא לא לזכור דברים בראש אלא להפוך את זה להרגל שכל דבר (גם במהלך האימון) נרשם או כפי שראיתי אצל מאמנים בחו"ל מדברים לתוך רשמקול קטן. בלחץ האימון קשה בדרך כלל להתמקד בבחינת דברים באופן יסודי ומעמיק. כאשר החומר כתוב או מוקלט אפשר לאחר האימון להעריך ולשנות דברים בצורה יותר יסודית. בענפי ספורט קבוצתיים כמו כדורסל לדוגמא, נעזר המאמן הראשי בכמה עוזרים שבמהלך האימון והמשחק מלקטים כל פרט שיכול לסייע לו בגיבוש שיקולי הדעת המידיים ולטווח ארוך. גם בספורט אינדיבידואלי כטניס ראיתי עבודת צוות של מאמנים למטרות רפלקציה.

למרות שאני ער לעובדה שחלק מהדברים שנכתבו אינם חדשים לחלק מציבור המאמנים חשוב ביותר לדעתי להפוך בהדרגה את התהליך הרפלקטיבי לנורמה שתכלול את כל המאמנים, בעיקר את ציבור המאמנים הצעיר שנמצא עדין בשלבים ראשוניים של עיצוב דרכי אימון.


"התרומה לאימוץ תהליך של אימון רפלקטיבי למאמן האתלטיקה הקלה יכולה להיות בכמה מישורים"

סיכום

חקר תהליך הרפלקציה במיוחד בנושאי ההוראה והאימון זכה בעשורים האחרונים לתשומת לב רבה. מחקרים רבים עוסקים בהוראה רפלקטיבית והשלכותיה על איכות ההוראה. גם שדה האימון משופע במחקרים העוסקים בהשבחת תהליך האימון על ידי אימוץ יישומי של תהליך הרפלקציה. אחד החוקרים החשובים שחקר את תרומתה של הרפלקציה ודרכי יישומה לשיפור איכות האימון הוא דונאלד שוןDonald Schon) ). במגוון פרסומיו מתייחס שון לקשת רחבה של מצבים בהם רפלקציה איכותית יכולה לעזור בצורה משמעותית ביותר למאמנים לשפר את דרכי יישומם של מגוון האלטרנטיבות המתודיות, המקצועיות והאנושיות לדרגת אימון איכותי שיניב תוצאות איכותיות יותר בקרב ציבור האתלטים.

התרומה לאימוץ תהליך של אימון רפלקטיבי למאמן האתלטיקה הקלה יכולה להיות בכמה מישורים:

· התפתחות עצמית והתחדשות בידע, במודעות עצמית, בהערכה עצמית, בביטחון עצמי, ביעילות ועוד.
· שיפור בהבנה עצמית מעמיקה יותר מה אני עושה כמאמן ופיתוח כלים ערכיים של אחריות אישית למה שאני עושה.
· שיפור מקצועי בעשייה היומיומית ודרכי היישום של ידע וניסיון.

להעשרה ומעקב על אספקטים מדעיים ומעשיים של התהליך הרפלקטיבי יכולים הקוראים להיעזר באתר www.tandf.co.uk/journals או בעיון בירחון הבין לאומי Reflective Practice.

רשימה ביבליוגרפית נוספת אפשר לקבל אצל המחבר.

המאמר פורסם במגזין "עולם הריצה" גיליון 121 המופץ בחינם לחברי "איילות".כתבה זו מגיעה מאתר... איילות - אתר ספורט ישראלי לריצה, טריאתלון, אתלטיקה ותוכניות אימונים
http://www.ayalot.com

הכתובת לכתבה / מאמר היא:
http://www.ayalot.com/modules.php?name=News&file;=article&sid;=277